Wanneer u zich heeft aangemeld voor behandeling, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Voorafgaand ontvangt u een aanmeldingsformulier om in te vullen. Tijdens het intakegesprek wordt kennis gemaakt en vormt de GZ-psycholoog zich een beeld van u en uw problematiek.

U kunt geholpen worden bij vele uiteenlopende klachten, te denken aan onder andere:

  • Identiteits- en assertiviteitsproblematiek
  • Angst- en depressieve klachten
  • Trauma
  • Eetstoornissen
  • Rouw
  • Burn-out verschijnselen
  • Relatieproblemen

In het volgende gesprek wordt samen met u een behandelplan opgesteld, waarin de doelen worden beschreven waaraan tijdens de behandeling wordt gewerkt. In de volgende gesprekken wordt gewerkt aan vermindering van uw klachten, het verwerken van gevoelens en/of het leren omgaan met uw problemen.

Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende doeltreffende methoden en inzichten. Hierbij wordt gekeken welke therapie het beste aansluit bij u en uw problematiek. Oefeningen en opdrachten die u thuis doet, kunnen deel uitmaken van de behandeling.

De behandeling kan verschillende vormen aannemen: van kortdurend en praktisch gericht op specifieke problematiek, tot een langer en meer intensief traject. Tijdens de behandeling vindt regelmatig samen met u een evaluatie plaats van opgestelde doelen, die zo nodig kunnen worden bijgesteld.

Wanneer de behandeling is afgerond, ontvangt uw huisarts per brief een beknopte evaluatie van de behandeling, met eventuele aanbevelingen.

Er is geen sprake van een wachtlijst bij Praktijk ConScientia. Echter is het niet meer mogelijk om u aan te melden bij Praktijk ConScientia i.v.m. voorgenomen beëindiging van de praktijk in december 2022.

Wel kunt u zich aanmelden bij EPP Zorg, met locaties in Nunspeet en Ermelo, zie: https://eppggz.nl/