Vanaf 1 oktober 2021 neemt Praktijk ConScientia geen nieuwe aanmeldingen meer aan.
Dit is in verband met het zgn. Nieuwe Zorgprestatiemodel vanaf 1 januari 2022. De daarmee samenhangende wijziging in financiering is nog onbekend.


Wanneer u zich heeft aangemeld voor behandeling, wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Voorafgaand ontvangt u een aanmeldingsformulier om in te vullen. Tijdens het intakegesprek wordt kennis gemaakt en vormt de GZ-psycholoog zich een beeld van u en uw problematiek.

U kunt geholpen worden bij vele uiteenlopende klachten, te denken aan onder andere:

  • Identiteits- en assertiviteitsproblematiek
  • Angst- en depressieve klachten
  • Trauma
  • Eetstoornissen
  • Rouw
  • Burn-out verschijnselen
  • Relatieproblemen

In het volgende gesprek wordt samen met u een behandelplan opgesteld, waarin de doelen worden beschreven waaraan tijdens de behandeling wordt gewerkt. In de volgende gesprekken wordt gewerkt aan vermindering van uw klachten, het verwerken van gevoelens en/of het leren omgaan met uw problemen.

Tijdens de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende doeltreffende methoden en inzichten. Hierbij wordt gekeken welke therapie het beste aansluit bij u en uw problematiek. Oefeningen en opdrachten die u thuis doet, kunnen deel uitmaken van de behandeling.

De behandeling kan verschillende vormen aannemen: van kortdurend en praktisch gericht op specifieke problematiek, tot een langer en meer intensief traject. Tijdens de behandeling vindt regelmatig samen met u een evaluatie plaats van opgestelde doelen, die zo nodig kunnen worden bijgesteld.

Wanneer de behandeling is afgerond, ontvangt uw huisarts per brief een beknopte evaluatie van de behandeling, met eventuele aanbevelingen.

Belangrijk: de praktijk is geopend tijdens kantooruren en biedt geen 24-uurs bereikbaarheid. In geval van een hulpvraag buiten kantoortijden of in geval van crisis dient u contact op te nemen met de huisarts, huisartsenpost of spoedeisende hulp.