Persoonlijk
De psychologische zorg ontvangt u van de Gezondheidszorg Psycholoog Nettie Borst-den Breejen.

“Wat mij kenmerkt is zorgvuldigheid en respect in het contact. Graag geef ik mijn tijd en aandacht aan datgene wat er echt toe doet in het leven. In aanleg ben ik analytisch, empathisch en in staat een veilige sfeer te scheppen. Waar nodig, hou ik ervan zowel verdieping als nuances aan te brengen, zo mogelijk op positieve wijze. Het is mijn passie om een bijdrage te leveren aan herstel van mensen en hen zicht te geven op persoonlijke hulpbronnen om verder te kunnen.”

  • Zij heeft een BIG-registratie en werkt volgens de beroepsethiek zoals opgesteld door het NIP in ‘De beroepscode voor psychologen’.
  • Ze is bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN) geregistreerd als EMDR Europe Practitioner en daarmee bevoegd voor alle traumabehandelingen.
  • Vanuit haar persoonlijke mens- en levensvisie is zij tevens lid van de christelijke beroepsvereniging CVPPP.
  • In achterliggende jaren heeft Nettie de basiscursus Persoonsgerichte en Experiëntiële psychotherapie gevolgd.
  • Zij volgde zowel de mindfulness training als de compassie training voor professionals binnen de GGZ.
  • Zij heeft een eenjarige opleiding aan de Katholieke Universiteit te Leuven gevolgd ‘Counselling in Existentieel Welzijn’.
  • Tevens heeft ze zowel de basis- als de vervolgcursus Schematherapie gevolgd.


Registraties
BIG-registratie: Nr. 69908443125 (Overheids Register)  www.bigregister.nl
EMDR Europe Practitioner: Vereniging EMDR Nederland (VEN)  www.emdr.nl
Lid CVPPP: Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen & Psychotherapeuten  www.cvppp.nl

Praktijk ConScientia heeft een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut .
Deze is terug te vinden in het openbare register.

Praktijk ConScientia
Praktijk ConScientia is een psychologenpraktijk in Oldebroek (omgeving Elburg in Gelderland, binnen een half uur met de auto vanaf Zwolle) waar u terecht kunt, wanneer u op een respectvolle en deskundige wijze hulp wilt bij psychische klachten. Een aantal gesprekken met een ervaren psycholoog kan behulpzaam zijn om de draad van uw leven weer op te pakken, of op andere wijze met problemen om te gaan. Tevens bent u welkom wanneer u behoefte heeft om door te spreken over geloofs– en zingevingsvragen. Ongeacht uw persoonlijke levensvisie, bent u van harte welkom.

ConScientia is afkomstig uit het Latijn en is gevormd uit de twee woorden con (samen, mede) en scientia (kennis, weten). De letterlijke vertaling is ‘samen weten’ of ‘medeweten’. Binnen Praktijk ConScientia wordt ernaar gestreefd om zo goed mogelijk, samen met u, te weten te komen wat u bezig houdt of wat u belemmert. Vervolgens wordt gezamenlijk gezocht naar mogelijkheden om uw persoonlijke weg zo goed mogelijk te vervolgen.

Lees hier de geldende voorwaarden van de praktijk.