Met ingang van 1 januari 2022 is er een nieuw bekostigingssysteem voor de GGZ: het Zorgprestatiemodel (ZPM). Voor meer informatie zie: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-digitale-versie.pdf

De tarieven zijn vastgesteld door de NZA en zijn afhankelijk van de setting, de behandelende discipline, het type consult en de tijdsduur. De GZ-psycholoog bij Praktijk ConScientia valt onder kwaliteitsstatuut sectie II. Er zijn twee typen consulten: diagnostiek (intake- en adviesgesprekken) en behandeling.

Om voor vergoeding van de behandeling in aanmerking te komen moet er sprake zijn van een zgn. DSM-5 classificatie.

* OVP staat voor onverzekerd product, wanneer er geen sprake is van een DSM-5 classificatie. 
De intake en behandeling worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en moet u zelf betalen.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijsbrief nodig van de huisarts. Praktijk ConScientia werkt zonder contracten met de zorgverzekeraars en de factuur ontvangt u per maand. De factuur dient u binnen 14 dagen te voldoen en deze kunt u vervolgens opsturen naar uw zorgverzekeraar om (een deel van) de kosten te declareren.

Afhankelijk van uw zorgverzekering krijgt u 50-100% vergoed. Klik hier voor meer informatie. U doet er goed aan om de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering zorgvuldig te lezen, of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Voor zorg in de GGZ geldt dat u per kalenderjaar eerst het eigen risico van uw zorgverzekering moet betalen.