Sinds januari 2014 gelden de regels van de zogenoemde Basis GGZ. Dit betekent voor u dat de behandelingen in de Basis GGZ deel uitmaken van het basispakket van uw zorgverzekering. 

Voor zorg uit de Basis GGZ geldt wel dat u eerst het eigen risico van uw zorgverzekering moet betalen.

Van de behandelgesprekken ontvangt u aan het einde van de behandeling een factuur van de totale kosten en dit geldt voor de behandeltijd die voor u van toepassing is. Deze behandeltijd komt overeen met de vastgestelde Prestaties: Kort, Middel of Intensief. Deze zijn bepaald door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die ook de tarieven heeft vastgesteld. De tarieven van Praktijk ConScientia zijn lager dan deze bedragen.

De prestatie wordt aan het begin van uw behandeling bepaald en met u besproken, op basis van de door de GZ-psycholoog gestelde DSM-5 diagnose. Deze baseert zich hierbij op de doorverwijzing van de huisarts en het intakegesprek met u persoonlijk. Mochten er bij intake redenen zijn waardoor de behandeling niet wordt voortgezet dan is er sprake van de Prestatie Onvolledig Behandeltraject. Indien er sprake is van een DSM-5 diagnose waarbij gedurende langere tijd de behoefte bestaat aan een laagfrequent contact kan voor een Prestatie Chronisch worden gekozen.

De behandeltijd en tarieven van de Prestaties in 2021 zijn:

Praktijk ConScientia heeft ervoor gekozen geen contracten aan te gaan met verzekeringen. Dit is een bewuste keuze, omdat verzekeraars steeds meer eisen stellen wat inbreuk doet op de keuzevrijheid van behandeling voor zowel de behandelaar als de cliënt. De vergoeding van de zorgverzekeraar is bij een resistutiepolis veelal 100%, wanneer u een naturapolis hebt dan ligt de vergoeding lager, vaak tussen 60-80%. Klik hier voor meer informatie.

U doet er goed aan om de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering zorgvuldig te lezen, of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

De factuur dient u binnen 14 dagen te voldoen en kunt u vervolgens opsturen naar uw zorgverzekeraar om (een deel van) de kosten te declareren.

Indien er geen DSM-5 diagnose gesteld kan worden is het niet mogelijk om de kosten te declareren vanuit de basisvergoeding bij uw zorgverzekeraar. Tevens kunt u ervoor kiezen om zelf te betalen en in beide gevallen is sprake van het zgn. Onverzekerd Product (OVP) en het tarief van deze onverzekerde zorg is €100,00 voor een individueel gesprek van 50 minuten. Dit dient u na toesturen van de factuur persoonlijk te betalen. In deze gevallen is, afhankelijk van uw polis, eventueel via uw aanvullende zorgverzekering (gedeeltelijk) vergoeding mogelijk.